UW GEGEVENS

Om uw gegevens te wijzigen (verhuizing, gezinssamenstelling, contactgegevens) kunt u contact opnemen met ons door te mailen: info@buurtverenigingalteveer.nl